Bloqdan son yazılar

Resume

Artur Şopenhauerin “Eristik Dialektika” əsərini 2015-ci ildə tərcümə etmişəm.

Həqiqət Əfkar qəzetinin bütün saylarının PDF-lərini burada tapa bilərsiniz

Molla Nəsrəddin jurnalının bəzi saylarının PDF-lərini burada tapa bilərsiniz

Təbrizdə nəşr olunmuş “Azərbaycan” jurnalının bəzi saylarının PDF-lərini burada tapa bilərsiniz

Latin – Old Udi (Caucasian Albanian) transliterator / Latın – Qədim Udi (Qafqaz Albancası) transliteratoru

Biliklər

Təcrübə