painter gagarin 04 big1 - Bakıxanovlar Bakıya necə gəldilər?

Azərbaycandakı xanlıqların tarixini və onları idarə etmiş şəxsləri aşağı-yuxarı bilirik. Məsələn, Gəncəni Qacarların bir qolu olan Ziyadoğlular, Şamaxını Xançobanılar idarə edirdi. Bugünkü yazımda isə əsas araşdırma mövzumuz Bakıxanovlar olacaq. Abbasqulu ağa Bakıxanovu bilirik. Bəs ondan əvvəlkilər? Görünür bu haqda Abbasqulu ağa da çox məlumat verə...

Read MoreRead More
ChurchOfKish - Alban yoxsa Erməni kilsəsi?

Albanian Apostolic Church was official autocephalous church concerning Caucasian Albanian Kingdom. But it was reduced to status of diocese during reign of Arab caliph Abd-al-Malik upon request of Armenian patriarch Elias I (703–717) [Եղիա Ա Արճիզեցի]. Because Albanian catholicos Nerses converted to ‘orthodoxy’ from ‘miaphysite’. Which was a threat for Arabs, because it meant they would be pro-Byzantium. Archbishop of Albania was still styled as ‘katoghikos’ under Armenian Church. Which causes other misconception that Albanian catholicos was still independent. But indeed, it was just a historical title. Wonder why there was no Albanian inscription on ‘Albanian’ or ‘Udi’ churches? Because they were under Armenian church hierarchy. That’s why, it is really hard to find out if original character of these churches across Karabakh and Albania. Even Nij church had Armenian inscriptions and Udins used Armenian alphabet, not because they were Armenians but because they were of Armenian creed. A church does not become ‘Armenian’ or ‘Russian’ even if it is built by Armenians or Russians. A church is ‘Armenian’, if it belongs to ‘Armenian Apostolic Church’. Therefore, it’s hard to say which one was originally Albanian or not since Albanian Church does not exist any more.

Uzun müddətdir yazmaq istədiyim amma yola verdiyim yazı. Bildiyiniz kimi, qədim Azərbaycan – xüsusilə Qafqaz Albaniyası – tarixi ilə yaxından maraqlanan biriyəm. Və xüsusilə tarixi siyasətə və ideologiyaya satmış tarixçilərimizin bu barədə yazılarını oxuduqca əsəbiləşirəm. Çoxdandır haqqında danışılan Alban kilsələri haqqında yazacam.