Ya Məhəmməd! Özün deyirsən ki, yeni din gətirmişəm. Amma yenə ümmətin axır çərşənbədə mən qoyduğum od-alovun üstündən hoppanır.

Ya Məhəmməd! Özün deyirsən ki, yeni din gətirmişəm. Amma yenə ümmətin axır çərşənbədə mən qoyduğum od-alovun üstündən hoppanır.

Cavab yaz