• 25/09/2020
Əkinçi ilə birgə işlərim
Amerikanın Səsinə müsahibələrim
BBC Azərbaycancaya müsahibələrim
Günün Parafrazı